Software pro individuální plánování v azylových domech

Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů financovaného Technologickou agenturou České Republiky v rámci první veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (registrační číslo projektu: TJ01000359)

Software na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky

Software vyhodnocuje data jednotlivých klientů, statisticky je zpracovává a přenáší jejich výsledky do grafické podoby.

Grafická podoba dat může sloužit k další participaci klienta na individuálním plánování, tím že: a) převede výsledky plánování do grafické podoby; b) tímto převedením umožní klientovi vidět posun na jednotlivých škálách a dimenzích; c) umožní klientovi evaluovat využití vnějších a vnitřních zdrojů.

Software rovněž umožňuje sociálním pracovníkům evaluovat jejich práci s jednotlivcem i celou skupinou klientů za zvolené časové období.

Software dále slouží k vyhodnocení a širší analýze nástroje na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky, který je jedním ze samostatných výstupů projektu.

Software vznikl v rámci projektu Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů (TJ01000359), jehož cílem je zmapování aktuální situace obyvatel a obyvatelek azylových domů v oblasti žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery. Mezi další cíle projektu patří vytvoření měřícího nástroje, software k analýze výsledků a metodiky práce jako nástroje individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů v České republice vedoucího k podpoře jejich reintegrace do stabilního bydlení.

Hlavní cíle projektu:
  1. porozumět a popsat žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroj uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů s akcentem na genderové dimenze daných konceptů;
  2. vytvořit relevantní měřící nástroj, software a metodiku umožňující zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery pro sociální pracovníky a pracovnice ve specifickém prostředí azylových domů v České republice, za účelem individualizace podpory cílové skupiny a z ní plynoucí zvýšení kvality a efektivity daných sociálních služeb;
  3. provést pilotáž měřícího nástroje i software;
  4. realizovat školení k využívání měřícího nástroje, software;
  5. realizovat školení k využívání měřícího nástroje, software a metodiky.

Výstupy projektu jsou k dispozici na stránkách projektu https://ipad.osu.cz/ v sekci Texty a publikace.

Aplikační garant